Stačí vyplnit formulář a systém sám vyhledá nejlepší úvěr pro Vás

Vybrat si půjčku ještě nebylo tak snadné!

Již není třeba hledat, kdo Vám poskytne úvěr. Systém automaticky vybere banku, která je připravena poskytnout Vám peníze co nejrychleji
Jak získat úvěr
Vyplňte formulář
Vyplňte úplné kontaktní údaje
Systém hledá banku
Systém odešle vaši žádost
úvěru bance, která nabídne
nejlepší podmínky
Dostáváte peníze
Systém odešle vaši žádost
úvěru bance, která nabídne
nejlepší podmínky
Stiskem tlačítka "Získat půjčku" souhlasím s tím, že jsem se seznámil s pravidly a souhlasím se zpracováním mých osobních údajů a souhlasím se zasíláním oznámení. Chcete-li si přečíst podmínky, klikněte na odkaz: více
Vyhledat úvěr za 2 minuty
Pracujeme se souhlasem České Národní Banky
Napsali o nás
"Při poslední návštěvě Prahy jsem narazila na úžasnou kabelku, kterou jsem prostě chtěla. Díky službě Robopujcka jsem rychle získala peníze a koupila ji!"
Gabriela Borisova
"Službu využívám pravidelně, vždy vybírá rychle nejvýhodnější úvěr."
Petr Cvrcek
"Když se moje auto porouchalo, bylo zapotřebí sjednat opravu. Robopujcka - rychle pomohl získat peníze. tak jsem auto včas opravil"
Vaclav Kroscen
Robopujcka již pomohl tisícům lidí v obtížných situacích a splnil mnoho přání. Splň si svá přání!
Robopujcka podmínky služby
Pravidla zpracování osobních údajů

Tato pravidla zpracování osobních údajů navazují na souhlas se zpracováním osobních údajů a souhlas se zpracováním osobních údajů za účelem přijímání obchodních sdělení, který zaškrtnutím předmětného políčka udělujete společnosti Transfer Money Technologies s.r.o., IČO: 24127906, se sídlem Praha, Freyova 82/27, Praha 9-Vysočany, 190 00, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 227044 (dále jen TMT) a dalším subjektům uvedeným v dokumentu Seznam poskytovatelů (dále jen Poskytovatel).

Po udělení souhlasu budou správci Vašich osobních údajů společnost TMT a Poskytovatelé (dále společně jen Správci).

TMT je společností zabývající se internetovým marketingem v oblasti nabízení finančních produktů, služeb, telekomunikačních služeb, slevových akcí a pracovních nabídek. TMT nenabízí a neposkytuje prostřednictvím svých internetových stránek (dále též jen "Internetové stránky" nebo jen "web") žádné vlastní finanční produkty a služby, např. půjčky či jiné finanční produkty a ostatní služby.

Internetové stránky obsahují nabídky finančních a ostatních služeb Poskytovatelů. Poskytovatelé jsou obchodní společnosti poskytující krátkodobé půjčky, zápůjčky, bankovní a nebankovní úvěry, bankovní a nebankovní účty, pojistné produkty, slevy a slevové kupony na služby a zboží, telekomunikační služby, pracovní nabídky nebo jiné obdobné produkty a služby (dále též jen "Finanční a ostatní služby").

Tato pravidla mají za úkol vymezit práva a povinnosti společnosti TMT a Poskytovatelů ve vztahu ke zpracování Vašich osobních údajů, zejména pak stanovení účelů zpracovávání osobních údajů, doby uchovávání osobních údajů, podmínek předávání osobních údajů, rozsahu a prováděných operací s osobními údaji a shrnutí Vašich práv vůči společnosti TMT a Poskytovatelům ve vztahu ke zpracování Vašich osobních údajů.

Seznámením s těmito pravidly a následným zaškrtnutím předmětného pole bude z Vaší strany udělen poučený, výslovný, dobrovolný a srozumitelný souhlas se zpracováním Vašich osobních údajů dle těchto pravidel.

 1. Účel zpracování a rozsah zpracovávaných osobních údajů
Vaše osobní údaje budou Správci po udělení souhlasu zpracovávat pouze za následujícími účely:

 • vyřízení žádosti o poskytnutí Finanční a ostatní služby společností TMT včetně ověření Vaší bonity nahlížením do příslušných registrů uvedených v čl. 1.1 níže (dle Souhlasu se zpracováním osobních údajů pro účely posouzení žádosti o poskytnutí Finanční a ostatní služby);
 • zasílání obchodních sdělení TMT, včetně obchodních sdělení třetích stran (dle Marketingového souhlasu podle čl. 1.2 níže) a
 • statistické zpracování a kontrolní ověřování pravdivosti zadaných údajů pro účely TMT.
Pro jiné účely, než výše uvedené jsou Správci oprávněni zpracovávat Vaše osobní údaje pouze pokud je to jejich právní povinnost (např. povinnost identifikovat klienta podle předpisů proti praní špinavých peněz a financování terorismu) nebo je to nezbytné pro ochranu práv či oprávněných zájmů Správce (např. pro účely vymáhání případných pohledávek za Vámi).

1.1 Vyřízení žádosti o poskytnutí Finanční a ostatní služby (Souhlas se zpracováním osobních údajů pro účely posouzení žádosti o poskytnutí Finanční a ostatní služby)

Pro účely vypracování nabídky na poskytnutí Finanční a ostatní služby Poskytovatelem a určení Vaší bonity musíme zpracovávat následující osobní údaje:

Jméno, Příjmení, Telefon, E-mailová adresa, IP adresa, Parametry URL během podání aplikace, URL ze které uživatel přišel, URL na které byl vyplněn formulář, User agent, Adresa trvalého bydliště, Kontaktní adresa, Rodné číslo, Datum narození, Číslo občanského průkazu, IČO, Kontaktní telefon, E-mailová adresa, Bankovní spojení, Pohlaví, Rodinný status, Nejvyšší dosažené vzdělání, Počet vyživovaných dětí, Vlastnictví nemovitosti, Zdroj příjmů, Čistý měsíční příjem, Odpracované měsíce, Obor, Povolání, Název společnosti zaměstnavatele, Adresa zaměstnavatele, Kontaktní údaje zaměstnavatele, Délka trvání pracovního poměru, Forma bydlení, Délka pobytu na uvedené adrese, Přibližné měsíční výdaje, Exekuce, Insolvence, Dluhy.

V souvislosti s posuzováním Vaší žádosti budeme dále získávat (ověřovat) Vaše údaje z následujících registrů:

 • Nebankovní registr kreditních informací a scoring – Intrum Justitia Czech, s.r.o.;
 • Centrální evidence exekucí provozovaná Exekutorskou komorou České republiky;
 • Databáze Ministerstva vnitra České republiky pro ověření platnosti osobních dokladů;
 • Databáze Maxmind.com pro kontrolu IP adresy – MaxMind, Inc.;
 • Insolvenční rejstřík zřízený Ministerstvem spravedlnosti České republiky; a
 • Administrativní registr ekonomických subjektů zřízený Ministerstvem financí České republiky.
(dále jen Registry)

Údaje získané z Registrů poslouží zejména k posouzení Vaší bonity, důvěryhodnosti a platební morálky (včetně informací o povaze a rozsahu Vašich případných porušení předchozích závazků). Tyto informace bude společnost TMT předávat Poskytovatelům, aby mohli vyhovět požadavkům zákona č. 145/2010 Sb., o spotřebitelském úvěru a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, podle kterého před poskytnutím Finanční a ostatní služby musí Poskytovatelé řádně posoudit Vaši úvěruschopnost.

1.2 Zasílání obchodních sdělení (Marketingový souhlas)

Pro účely zasílání obchodních sdělení, včetně obchodních sdělení třetích stran musíme zpracovávat Vaše níže uvedené osobní údaje:

Kontaktní údaje: Jméno, Příjmení, Telefon, E-mailová adresa, rodne cislo.

Pro účely přesnějšího cílení nabídek, které budou pro Vás zajímavé musíme dále zpracovat následující údaje o Vás: Historie Vaších žádostí o Finanční a ostatní služby, včetně výsledků vyhodnocení Vaše žádosti Poskytovateli služeb. Informace o Vaší ekonomické situaci podle dat uvedených ve Vaší žádosti, případně žádostech (Zdroj příjmu, forma bydlení).

Účelem zpracování výše uvedených osobních údajů je realizace přímého marketingu TMT formou zasílání obchodních sdělení o Finančních a ostatních službách Správců a třetích stran na Vaši emailovou adresu nebo Váš telefon (formou sms zpráv či zpráv ve formě Instant Messaging (IM), Facebook messenger, Viber, Whatsapp, Skype, Telegram a Slack) a také formou Push notifikací. Toto zpracování osobních údajů je činěno na základě Vašeho souhlasu, který může být Vámi kdykoliv odvolán.

Vůči zasílání obchodních sdělení můžete kdykoliv vznést námitku tím, že se odhlásíte z odběru emailových zpráv nebo zpráv ve formě sms, Instant Messaging (IM), Facebook messenger, Viber, Whatsapp, Skype, Telegram a Slack.

2 Doba zpracování osobních údajů a odvolání souhlasu

Vaše osobní údaje budou zpracovávány po nezbytně nutnou dobu (po dobu, po kterou bude trvat Váš souhlas se zpracováním osobních údajů). Po uplynutí doby zpracování budou Vaše osobní údaje bez zbytečného odkladu zlikvidovány, pokud není právním předpisem stanoveno jinak, Správci nesvědčí oprávněný právní zájem či je další zpracování nutné pro ochranu práv Správce.

2.1 Doba zpracování ve vztahu k Souhlasu se zpracováním osobních údajů pro účely posouzení žádosti o poskytnutí Finanční a ostatní služby

Souhlas Vámi udělený pro tyto účely zpracování je udělen na dobu neurčitou, tedy do jeho odvolání.

2.2 Doba zpracování osobních údajů ve vztahu k Marketingovému souhlasu

Vámi udělený souhlas pro tyto účely zpracování je udělen na dobu neurčitou, tedy do jeho odvolání. Souhlas se zasíláním obchodních sdělení distribuovaných elektronickou cestou můžete rovněž odvolat prostřednictvím hypertextového odkazu, který je součástí každého obchodního sdělení.

2.3 Odvolání souhlasu

Každý souhlas může být odvolán zvlášť vůči každému Správci. Je na Vašem rozhodnutí, zda svůj souhlas odvoláte vůči všem Správcům či pouze vůči vybraným.

Odvolání souhlasu můžete provést na tomto odkazu unsubscribe.tmtlead.com či prostřednictvím e-mailu zaslaného na e-mailovou adresu unsubscribe@tmtlead.com

V případě odvolání souhlasu prostřednictvím e-mailu prosím uveďte Vaše identifikační údaje, zda se jedná o souhlas se zpracováním osobních údajů nebo o souhlas se zasíláním obchodních sdělení a identifikaci Správce vůči, kterému má být souhlas odvolán. Berete na vědomí, že do doby, než budou z Vaší strany poskytnuty informace v nezbytném rozsahu, budou Vaše osobní údaje nadále zpracovávány.

3. Příjemci osobních údajů a předávání osobních údajů

Správci Vaše osobní údaje mohou poskytnout dalším subjektům pouze v případě, pokud k tomu mají zákonný důvod/povinnost (např. na žádost orgánu dohledu, orgánu činných v trestním řízení či jiným subjektům, kterým svědčí zákonné právo pro přístup k osobním údajům).

Berete na vědomí, že Správci mohou předat Vaše osobní údaje dalším subjektům pro účely výkonu svých práv, plnění právních povinností či z důvodu ochrany svých oprávněných zájmů, například inkasní agentuře, které Správce pověří vymožením pohledávky za Vámi. Takovéto subjekty budou jednat z pověření Správce a budou zpracovateli Vašich osobních údajů.

3.1 Zpracovatelé

Pro splnění účelů zpracování osobních údajů uvedených v těchto Pravidlech může být nutné umožnit po omezenou dobu přístup k Vašim osobním údajům dalším subjektům, kteří budou v postavení zpracovatelů osobních údajů. Mezi tyto zpracovatele se řadí:

 • Právní a účetní poradci;
 • Manažeři obchodu a obchodní poradci;
 • Auditorské společnosti a
 • Programátoři a IT poradci.
4. Práva subjektu údajů

V této části pro Vás shrnujeme Vaše práva, která máte vůči Správcům v souvislosti se zpracováním Vašich osobních údajů.

4.1 Právo na přístup k osobním údajům

Máte právo získat informaci, zda osobní údaje, které se Vás týkají, jsou či nejsou zpracovávány, a pokud je tomu tak, máte právo získat přístup k těmto osobním údajům a k následujícím informacím:

 • účely zpracování;
 • kategorie osobních údajů;
 • příjemci nebo kategorie příjemců, kterým osobní údaje byly nebo budou zpřístupněny, zejména příjemci ve třetích zemích nebo v mezinárodních organizacích (v takovém případě máte právo být informován o vhodných zárukách o předání);
 • plánovaná doba, po kterou budou osobní údaje uloženy, nebo není-li ji možné určit, kritéria použitá ke stanovení této doby;
 • existence práva požadovat opravu nebo výmaz Vašich osobních údajů nebo omezení jejich zpracování anebo právo vznést námitku proti tomuto zpracování;
 • právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů;
 • veškeré dostupné informace o zdroji osobních údajů, pokud nebyly získány přímo od Vás a
 • skutečnost, že dochází k automatizovanému rozhodování, včetně profilování, a přinejmenším v těchto případech smysluplné informace týkající se použitého postupu, jakož i významu a předpokládaných důsledků takového zpracování pro Vás.
Uvedené informace Vám poskytneme na Vaši žádost. V případě Vaši žádosti Vám rovněž poskytneme bezplatně kopii zpracovávaných osobních údajů, a to ve lhůtě jednoho měsíce. Lhůtu jsme oprávněni prodloužit o další dva měsíce (pokud to bude pro vyřízení Vaši žádosti nezbytné).

Upozorňujeme, že si vyhrazujeme právo neposkytnout kopii zpracovávaných osobních údajů, pokud by poskytnutím byla nepříznivě dotčena práva a svobody jiných osob (např. v rámci obchodního tajemství, know-how, duševního vlastnictví).

4.2 Právo na opravu

Máte právo na to, abychom bez zbytečného odkladu opravili Vaše nepřesné nebo neaktuální osobní údaje.

4.3 Právo na výmaz („právo být zapomenut")

Máte právo na to, abychom bez zbytečného odkladu smazali Vaše osobní údaje. Máme povinnost na základě Vaši žádosti Vaše osobní údaje bez zbytečného odkladu vymazat, pokud je dán některý z těchto důvodů:

 • osobní údaje již nejsou potřebné pro účely, pro které byly shromážděny nebo jinak zpracovány;
 • odvolali jste souhlas, na jehož základě byly údaje zpracovány, a neexistuje žádný další právní důvod pro zpracování;
 • vznesl/a jste námitky proti zpracování a neexistují žádné převažující oprávněné důvody pro zpracování;
 • osobní údaje byly zpracovány protiprávně;
 • osobní údaje musí být vymazány ke splnění právní povinnosti stanovené v právu Evropské unie nebo členského státu, které se na Správce vztahuje a
 • osobní údaje byly shromážděny v souvislosti s nabídkou služeb informační společnosti dle zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti.
V případě Vaší žádosti o výmaz osobních údajů společnost TMT informuje další Správce, kteří na základě Vámi uděleného souhlasu zpracovávají Vaše osobní údaje, s žádostí o jejich výmaz.

Upozorňujeme, že Správce není povinen vyhovět Vaší žádosti, pokud je zpracování nezbytné (i) pro výkon práva na svobodu projevu a informace, (ii) pro splnění právní povinnosti, jež vyžaduje zpracování podle práva Evropské unie nebo členského státu, které se na Správce vztahuje, nebo pro splnění úkolu provedeného ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci, kterým je Správce pověřen, (iii) z důvodů veřejného zájmu v oblasti veřejného zdraví, (iv) pro účely archivace ve veřejném zájmu, pro účely vědeckého či historického výzkumu či pro statistické účely, pokud je pravděpodobné, že by právo na výmaz znemožnilo nebo vážně ohrozilo splnění cílů uvedeného zpracování, (v) pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků.

4.4 Právo na omezení zpracování

Máte právo požadovat, abychom omezili zpracování Vašich osobních údajů, v kterémkoli z těchto případů:

 • popíráte přesnost osobních údajů, a to na dobu potřebnou k tomu, aby Správce mohl přesnost osobních údajů ověřit;
 • zpracování je protiprávní a odmítáte výmaz Vašich osobních údajů a žádáte místo toho o omezení jejich použití;
 • Správce již Vaše osobní údaje nepotřebuje pro účely zpracování, ale požadujete je pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků Vašich práv a
 • vznesl/a jste námitku proti zpracování, dokud nebude ověřeno, zda oprávněné důvody Správce převažují nad Vašimi oprávněnými zájmy.
4.5 Informační povinnost

Máte právo požadovat, abychom Vás informovali o všech příjemcích osobních údajů, kterým jsme Vaše osobní údaje zpřístupnili.

4.6 Právo na přenositelnost osobních údajů

Máte právo získat Vaše osobní údaje, ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu, a právo předat tyto údaje jinému správci, aniž by tomu Správce, kterému byly osobní údaje poskytnuty, bránil. Právo na přenositelnost osobních údajů máte v případě, že je zpracování Vašich osobních údajů založeno na základě souhlasu nebo smlouvy a zpracování se provádí automatizovaně.

Při výkonu Vašeho práva na přenositelnost máte právo na to, abychom osobní údaje předali přímo jinému správci, je-li to technicky možné. Tímto právem nesmí být nepříznivě dotčena práva a svobody jiných osob.

V případě přímého předání Vašich osobních údajů jedním Správcem druhému správci, může Správce osobní údaje i nadále zpracovávat a umožnit Vám výkon Vašich dalších práv.

4.7 Právo vznést námitku

Z důvodů týkajících se Vaší konkrétní situace máte právo kdykoli vznést námitku proti zpracování Vašich osobních údajů.

Správci nebudou dále Vaše osobní údaje zpracovávat, pokud neprokáží, že jejich oprávněné zájmy převažují nad Vašimi zájmy nebo právy a svobodami.

Pokud se Vaše námitka bude týkat zpracování osobních údajů pro účely přímého marketingu, Správci na základě Vaší námitky, nebudou již nadále Vaše osobní údaje pro tyto účely zpracovávat.

4.8 Automatizované individuální rozhodování, včetně profilování

Máto právo nebýt předmětem žádného rozhodnutí založeného výhradně na automatizovaném zpracování (na základě algoritmu), včetně profilování, které má pro Vás právní účinky nebo se Vás obdobným způsobem významně dotýká.

Profilování je automatizované zpracování osobních údajů, které spočívá ve vyhodnocování Vašich osobních preferencí a zájmů za účelem personalizace nabídky produktů a služeb.

Žádná rozhodnutí Správců nejsou výhradně založena na automatizovaném zpracování.

5. Kontaktní údaje a orgán dozoru

Pokud Vám bude cokoliv nejasné či budete chtít vznést jakoukoliv žádost, podnět, námitku či stížnost, obraťte se na nás na následujících kontaktních údajích:

E-mail dataprotection@tmtlead.com

Tel.: +420 774 882 227

Veškeré Vaše podání se budeme snažit vyřídit bez zbytečného odkladu či v odůvodněných případech do 30 dnů od jejich přijetí. Prosíme o schovívavost v případech, kdy tuto lhůtu budeme nuceni prodloužit v případě vyšší složitosti či počtu žádostí až na dva měsíce.

Závěrem si Vás dovolujeme upozornit na Vaše právo kdykoliv podat stížnost u orgánu dozoru. Orgánem dozoru pro zpracování osobních údajů je Úřad pro ochranu osobních údajů̊, sídlící́ na adrese Pplk. Sochora 727/27, 170 00 Praha 7- Holešovice, www.uoou.cz.

Souhlas se zasíláním obchodních sdělení

SOUHLAS SE ZASÍLÁNÍM OBCHODNÍCH SDĚLENÍ (MARKETINGOVÝ SOUHLAS)

Tímto uděluji společnosti Transfer Money Technologiess.r.o. a dalším subjektům uvedeným v Seznamu poskytovatelů souhlas se zpracováním mých osobních údajů, jak je uveden v dokumentu Pravidla zpracování osobních údajů (dále jen Pravidla zpracování) za účelem přijímání obchodních sdělení z oblasti poskytování finančních služeb (zejména půjček, zápůjček či úvěrů) včetně nabídek třetích stran v souladu a způsoby uvedenými v dokumentu Pravidla zpracování, který jsem si před udělením tohoto souhlasu pozorně přečetl/a souhlasím s ním a jsem seznámen/a se svými právy, včetně práva vznést kdykoliv námitku vůči zpracování mých osobních údajů.

Souhlas se zpracováním, uchováváním a postupováním osobních údajů

Tímto uděluji společnosti Transfer Money Technologies s.r.o. a dalším subjektům uvedeným v Seznamu poskytovatelů (dále jen Poskytovatelé) souhlas se zpracováním mých osobních údajů, jak je uvedeno v dokumentu Pravidla zpracování osobních údajů (dále jen Pravidla zpracování), který jsem si před udělením tohoto souhlasu pozorně přečetl/a souhlasím s ním.

Společnost Transfer Money Technologies s.r.o. zpracovává mé osobní údaje za účelem posouzení mé žádosti o finanční anebo ostatní službu (zejména půjčku, zápůjčku či úvěr, telekomunikační služby, slevové akce a pracovní nabídky) (dále jen Finanční a ostatní služba). Společnost Volsor zpracovává osobní údaje prostřednictvím automatizovaného vyhledávácího systému a předává tyto osobní údaje Poskytovatelům za účelem zasílání personifikovaných obchodních sdělení týkajících se Finančních a ostatních služeb. Účel, doba a způsob zpracování mých osobních údajů jsou podrobně vymezeny v Pravidlech zpracování.

Dále souhlasím, aby společnost Transfer Money Technologies s.r.o. za účelem posouzení mé žádosti o Finanční a ostatní službu nahlížela do těchto databází a registrů:

 • Nebankovní registr kreditních informací a scoring – Intrum Justitia Czech, s.r.o.;
 • Centrální evidence exekucí provozovaná Exekutorskou komorou České republiky;
 • Databáze Ministerstva vnitra České republiky pro ověření platnosti osobních dokladů;
 • Databáze Maxmind.com pro kontrolu IP adresy – MaxMind, Inc.;
 • Insolvenční rejstřík zřízený Ministerstvem spravedlnosti České republiky; a
 • Administrativní registr ekonomických subjektů zřízený Ministerstvem financí České republiky.
(dále jen „Registry")

a získala informace o mé bonitě, důvěryhodnosti a platební morálce (zahrnující informaci o povaze a rozsahu případného porušení mých dřívějších závazků), které jsou nutné k posouzení mé žádosti o poskytnutí Finanční služby. Jsem si vědom toho, že Poskytovatelé jsou oprávněni nahlížet do Registrů i bez mého souhlasu z důvodu posouzení mé úvěruschopnosti v souladu se zákonem č. 145/2010 Sb., o spotřebitelském úvěru a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

Jsem si vědom/a svých práv, tak jak jsou popsána v Pravidlech zpracování, včetně možnosti podat námitku proti přímému marketingu a automatizovanému zpracování osobních údajů o mé osobě (tzv. profilování).

Byl jsem seznámen se svým právem kdykoliv odvolat svůj souhlas, a to způsobem, který je uveden v Pravidlech zpracování.

Seznam poskytovatelů

Název Sídlo společnosti Agentura Česká inkasní, s.r.o. 28370210 Lomnického 1705/5, Praha 4, 14000 ALEKTUM, S.R.O. 28221985 Vinohradská 184, Praha 3, 13052 APS CZ&SK SERVICES s.r.o. 02087758 Celetná 988/38, Praha 1, 11000 B4B INKASSO s.r.o. 26794845 Okrajová 1636/4c, Havířov-Podlesí, 73601 Cash Collectors Servicing s.r.o. 28893042 Na Florenci 1332/23, Praha 1, 11000 CentroFinance, s.r.o. 03057151 Česká 57, Beroun – Centrum, 26601 Beroun CFIG SE 29138680 Sladkovského 767, Pardubice, 53002 COOL CREDIT, s.r.o. 02112621 Václavské náměstí 841/3, Nové Město, 110 00 Praha 1 Comfort Money s.r.o. 24209589 Vinohradská 2396/184, Praha, 13000 Creamfinance Czech, s.r.o. 24849707 Argentinská 286/38, Praha, 17000 CREDITEXPRESS Česká republika s.r.o. 26697131 Kolbenova 942/38a, Praha 9, 19000 Creditreform s.r.o. 49615076 Na Harfě 337/3, Praha 9, 19000 Credit One, a. s. 27627721 V Celnici 1031/4, Praha 1, 11000 CreditKasa s.r.o. 04823541 Hradecká 2526/3, Praha, 13000 CreditPortal, a.s. 05561302 Argentinská 286/38, Praha 7 Holešovice, 17000 EC Financial Services, a.s. 24243744 Koněvova 2660/141, Praha, 13000 ECVI group s.r.o. 24839817 Lužná 716/2, Praha 6, 16000 EOS KSI Česká republika, s.r.o. 25117483 Novodvorská 994, Praha 4, 14221 Elephant Orchestra, s.r.o. 03272974 Rohanské nábřeží 678/29, Praha, 18600 Fair Credit International, SE 04424115 Kubánské náměstí 1391/11, Praha, 10000 Ferratum Bank p.l.c. 56251 ST Business Centre, 120 The Strand, Gzira, GZR 1027, MALTA FINSPACE s.r.o. 28088042 Nekázanka 880/11, Praha, 11000 Friendly Finance s.r.o. 24161306 Olivova 2096/4, Praha, 11000 HIFIVE TRAFFIC s.r.o. 27104028 Revoluční 725/11, Praha, 11000 Home Credit a.s. 26978636 Nové sady 996/25, Brno, 60200 Housing Invest s.r.o. 24662518 Růžová 950/15, Praha 1, 11000 Kolio Corporation, s.r.o. 03751597 Truhlářská 1108/3, Praha 1, 110 00 Kontex Trade International s.r.o. 24827061 Na okruhu 488/27, Praha, 14200 Kreditech Česká republika s.r.o. 01561910 Vinohradská 2828/151, Praha 3, 13000 LeaderFin s.r.o. 04440170 Lužná 716/2, Praha, 16000 mBank S.A., organizační složka 27943445 Sokolovská 668/136d, Praha, 18600 MÉDEA INTERACTIVE, s.r.o 28965035 Mikuleckého 1311/8, Praha, 14700 Mediaservis, s.r.o. 24197360 Špitálská 885/2a, Praha, 19000 MONETA Money Bank, a.s. 25672720 Vyskočilova 1422/1a, Praha, 14000 Orange finance s.r.o. 04488237 Vyskočilova 1422/1a, Praha, 14000 pixolo.cz s.r.o. 28388500 Hošťálkova 637/71, Praha, 16900 PROFI CREDIT Czech, a.s. 61860069 Klimentská 1216/46, Praha, 11000 PRONTO CREDIT s.r.o. 27525210 Rybná 716/24, Praha, 11000 Provident Financial s.r.o. 25621351 Olbrachtova 2006/9, Praha, 14000 Red Media s.r.o. 24135763 Drtinova 557/10, Praha, 15000 Rerum Finance, s.r.o. 03210235 Pod vinicí 2028/20, Praha, 14300 Seznam.cz, a.s. 26168685 Radlická 3294/10, Praha15000 SWISS FUNDS, a.s. 05421721 Masarykovo náměstí 102/65, Jihlava, 58601 TOMMY STACHI s.r.o. 27148084 Táboritská 1000/23, Praha 3, 13000 VATAONLINE s.r.o. 24172057 Na poříčí 1040/10, Praha, 11000 Via SMS s.r.o. 24720275 Lazarská 1719/5, Praha, 11000 VistaCredit s.r.o. 04114060 Žitná 556/13d, Prostějov, 79604 Zaplo Finance s.r.o. 29413575 Jankovcova 1037/49, Praha, 17000 Zonky s.r.o. 03570967 Evropská 2690/17, Praha, 16000 7Finance s.r.o. 05022592 Kaprova 42/14Praha, 11000 FINFIX a.s. 25117483 Plaská 622/3, Praha, 515000 Intrum Czech, s.r.o. 27221971 Klimentská 1216/46, Praha, 111000 KRUK Česká a Slovenská republika, s.r.o. 24785199 Československé armády 954/7, Hradec Králové, 50003 LogiCall Česká republika, s.r.o. 26849551 Čsl. armády 808/43b, Krnov, 79401 MEMFIS.cz, s.r.o. 26026074 Jírovcova 1343/32, České Budějovice, 37001 Rasmussen & Lundquist Holding a. s. 27903095 Pod areálem 406/16, Praha 10, 10200 Sigma Consulting s.r.o. 25053931 Revoluční 764/17, Praha 1, 11000 Bisnode Česká republika, a.s. 63078201 Siemensova 2717/4, Praha 5, 15500 CRIF - Czech Credit Bureau, a.s. 26212242 Na Vítězné pláni 1719/4, Praha 4, 14000 De Vries Justitia, s.r.o. 24305511 Vyšehradská 1349/2, Praha 2, 12800 Finio a.s. 27877370 Evropská 657/120, Praha 6, 16000 UNIDEBT Czech, SE 24797880 Dělnická 213/12, Praha 7, 17000 Švehlík & Mikuláš advokáti s. r. o. 24291943 Purkyňova 74/2, Praha 1, 11000 CREDITFIELD, s. r. o. 28939395 Sokolovská 49/5, Praha 8, 18600 NEW PROFI-CZ a.s. 29374952 Plovární 478/1, Plzeň, 30100 KORDEX spol. s r.o. 24661058 Tavolníkova 1843/9, Praha 4, 14200 Fincollect SE 06435238 Mezibranská 1579/4, Nové Město, Praha 1, 11000 Lex Collect s.r.o. 05648718 Bílkova 855/19, Praha 1, 11000 O2 Czech Republic a.s. 60193336 Za Brumlovkou 266/2, Michle, Praha 4, 14022
Made on
Tilda